ePorezna - Jedinstveni portal Porezne uprave (ePorezna-JPPU) središnje je mjesto na kojem porezni obveznici mogu pristupiti elektroničkim uslugama Porezne uprave prema načelu One-Stop-Shop. Dostupne usluge uključuju upravljanje podacima poreznog obveznika, zaprimanje akata, podnošenje obrazaca i zahtjeva te mnoge druge usluge.

Putem sustava ePorezna-JPPU možete na brz i jednostavan način koristiti elektroničke usluge Porezne uprave u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta. Korištenje aplikacije je sigurno, a tajnost i nepovredivost podataka zajamčena.

Kroz sustav ePorezna-JPPU porezni obveznici i opunomoćenici poreznog obveznika mogu na efikasan način:

 • upravljati podacima poreznog obveznika,

 • pregledavati porezne i druge podatke u evidenciji Porezne uprave,

 • podnositi obrasce,

 • podnositi zahtjeve,

 • tražiti povrat poreza,

 • tražiti preknjiženje sredstava,

 • tražiti povezivanje nepovezanih uplata JOPPD obrasca,

 • ostvarivati elektroničku komunikaciju s Poreznom upravom s ciljem ispunjenja poreznih obveza,

 • zaprimati akte elektroničkim putem,

 • zaprimati obavijesti i informacije,

 • i drugo.

Zašto ePorezna-JPPU?

 • Prate se standardi razvoja digitalnog društva,

 • Unaprjeđuju se poslovni procesi korištenjem informacijskih tehnologija,

 • Olakšava se, pojednostavljuje i ubrzava ispunjavanje obveza prema Poreznoj upravi,

 • Osigurava se bolja informiranost o pravima i obvezama.

Putem ePorezna-JPPU korisnici mogu popunjavati, potpisivati i slati elektroničke obrasce. Isto tako korisnicima je omogućeno:

 • Učitavanje, potpisivanje i slanje prethodno pripremljenih XML datoteka generiranih u računovodstvenim programima korisnika. Za prilagodbu računovodstvenih programa na portalu su dostupne XML Sheme i primjeri.

 • Korištenje G2B web usluge koja omogućuje poreznim obveznicima elektroničko podnošenje obrazaca bez upotrebe grafičkog korisničkog sučelja ePorezne. Tehnička specifikacija, sheme i primjeri dostupni su na portalu.