ePorezna - Jedinstveni portal Porezne uprave (ePorezna-JPPU) središnje je mjesto na kojem porezni obveznici mogu pristupiti elektroničkim uslugama Porezne uprave prema načelu One-Stop-Shop . Dostupne usluge uključuju upravljanje podacima poreznog obveznika, zaprimanje akata, podnošenje obrazaca i zahtjeva te mnoge druge usluge.

Putem sustava ePorezna-JPPU možete na brz i jednostavan način koristiti elektroničke usluge Porezne uprave u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta. Korištenje aplikacije je sigurno, a tajnost i nepovredivost podataka zajamčena.

Kroz sustav ePorezna-JPPU porezni obveznici i opunomoćenici poreznog obveznika mogu na efikasan način:

 • upravljati podacima poreznog obveznika,

 • pregledavati porezne i druge podatke u evidenciji Porezne uprave,

 • podnositi obrasce,

 • podnositi zahtjeve,

 • tražiti povrat poreza,

 • tražiti preknjiženje sredstava,

 • tražiti povezivanje nepovezanih uplata JOPPD obrasca,

 • ostvarivati elektroničku komunikaciju s Poreznom upravom s ciljem ispunjenja poreznih obveza,

 • zaprimati akte elektroničkim putem,

 • zaprimati obavijesti i informacije,

 • i drugo.

Zašto ePorezna-JPPU?

 • Praćenje standarda i razvoja informacijskog/informatičkog društva

 • Unaprijediti poslovne procese korištenjem informacijskih tehnologija

 • Olakšati, pojednostaviti i ubrzati ispunjavanje obveza prema PU

 • Osigurati bolju informiranost o pravima i obvezama

Putem ePorezna-JPPU korisnici mogu popunjavati, potpisivati i slati elektroničke obrasce. Isto tako, prilagodbom svojih računovodstvenih programa (na portalu su dostupne XML Sheme i primjeri) omogućeno je korisniku otvaranje prethodno generirane datoteke iz računovodstvenih programa u aplikaciju ePorezna-JPPU, potpisivanje i slanje istog.