POREZNI OBVEZNIK / ODGOVORNA OSOBA i
OIB:
Ime i prezime:
POSLOVNI SUBJEKT
OIB:
Naziv ili ime i prezime:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Captcha
Ovlaštenje se dodjeljuje na osobnu ili poslovnu vjerodajnicu (može se odabrati više opcija):

* Ovlaštenje se dodjeljuje na jedan OIB, OIB odgovorne osobe. Tada se odgovorna osoba može prijaviti u sustav ePorezna koristeći bilo koju NIAS osobnu vjerodajnicu koja sadrži samo jedan OIB, OIB odgovorne osobe (ePASS, Token, eOI, …), a također može koristiti i bilo koji osobni ili poslovni certifikat koji sadrži dva ista OIB-a, OIB odgovorne osobe=OIB poslovnog subjekta.

** OIB odgovorne osobe=OIB poslovnog subjekta: ovlaštenje se dodjeljuje na NIAS osobni ili poslovni certifikat koji sadrži dva ista OIB-a - odgovorna osoba se može prijaviti u sustav ePorezna koristeći bilo koji NIAS osobni ili poslovni certifikat koji sadrži dva ista OIB-a, gdje je OIB odgovorne osobe=OIB poslovnog subjekta, a također može koristiti i bilo koju NIAS osobnu vjerodajnicu koja sadrži samo jedan OIB, OIB odgovorne osobe (ePASS, Token, eOI, ...).
OIB odgovorne osobe≠OIB poslovnog subjekta: ovlaštenje se dodjeljuje na NIAS osobni ili poslovni certifikat koji sadrži dva različita OIB-a - odgovorna osoba se može prijaviti u sustav ePorezna koristeći taj NIAS osobni ili poslovni certifikat, a također može koristiti i bilo koju NIAS osobnu vjerodajnicu koja sadrži samo jedan OIB, OIB odgovorne osobe (ePASS, Token, eOI, ...).

*** Ovlaštenje se dodjeljuje na NIAS osobni ili poslovni certifikat koji sadrži dva ista ili različita OIB-a, gdje OIB poslovnog subjekta nije isti OIB-u poslovnog subjekta navedenom u Zahtjevu - odgovorna osoba se može prijaviti u sustav ePorezna koristeći taj NIAS osobni ili poslovni certifikat, a također može koristiti i bilo koju NIAS osobnu vjerodajnicu koja sadrži samo jedan OIB, OIB odgovorne osobe (ePASS, Token, eOI, ...).