POREZNI OBVEZNIK - OPUNOMOĆITELJ
OIB poslovnog subjekta:
Naziv poslovnog subjekta ili ime i prezime:
OIB odgovorne osobe:
Identifikacijski broj odgovorne osobe:
Ime i prezime odgovorne osobe:
Poslovna adresa:
Telefon:
E-mail:
OPUNOMOĆENIK
OIB korisnika certifikata:
Ime i prezime korisnika certifikata:
OIB poslovnog subjekta:
Naziv poslovnog subjekta:
Poslovna adresa:
Telefon:
E-mail:
USLUGA VRIJEDI OD*** VRIJEDI DO
Upravljanje ovlaštenjima
Sve elektroničke usluge
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak i doprinosi
Porez na dobit
Porez na potrošnju
Igre na sreću i nagradne igre
PKK
Fiskalizacija – prijava poslovnih prostora
Preknjiženja
Korisnički pretinac
Zahtjevi
Porez na premije osiguranja od auto. odgovornosti

  * „Upravljanje ovlaštenjima” omogućuje opunomoćeniku da ovlasti treću osobu za bilo koju uslugu ePorezna-JPPU (pregledavanje, ukidanje postojećih i dodavanje novih ovlaštenja).

 ** „Sve elektroničke usluge” - punomoć se daje za sve navedene usluge i nije ih potrebno pojedinačno odabrati.

*** Ukoliko nije odabrana opcija „Vrijedi od” i „Vrijedi do”, smatra se da punomoć za navedenu uslugu vrijedi do opoziva.

Punomoć se predaje u područnom uredu ili ispostavi Porezne uprave (bez obzira na nadležni područni ured ili ispostavu Porezne uprave) isključivo ovlaštenoj službenoj osobi Porezne uprave koja je ovlaštena za zaprimanje punomoći i dodjelu ovlaštenja u aplikaciji ePorezna – JPPU. Detaljnije o tome u dokumentu „Aktivnosti vezane za davanje punomoći“.


Captcha

Molim
pričekajte...