veličina teksta
Veličina teksta
debljina teksta
Debljina teksta
razmak linija
Razmak linija
razmak slova
Razmak slova
kontrast
Kontrast
čitljivi tekst
Čitljivi tekst
naglasi linkove
Naglasi linkove
POREZNI OBVEZNIK - OPUNOMOĆITELJ
OIB poreznog obveznika:
Naziv poslovnog subjekta ili ime i prezime:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
OPUNOMOĆENIK
OIB korisnika:
Ime i prezime korisnika:
OIB osobe ili poslovnog subjekta:
Ime i prezime ili naziv poslovnog subjekta:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
USLUGA VRIJEDI OD** VRIJEDI DO

  * „Upravljanje ovlaštenjima” omogućuje opunomoćeniku da ovlasti treću osobu za bilo koju uslugu ePorezna-JPPU (pregledavanje, ukidanje postojećih i dodjeljivanje novih ovlaštenja).

** Ukoliko nije odabrana opcija „Vrijedi od” i „Vrijedi do”, smatra se da punomoć za navedenu uslugu vrijedi do opoziva.

Napomena za opciju „Odaberi sve”: klikom na „Odaberi sve“ označit će se sve pojedine, trenutno dostupne usluge.

Napomena vezano za podatke o opunomoćeniku: Ovlaštenje se može dodijeliti na OIB korisnika (polje „OIB korisnika). Na temelju unesenog OIB-a korisnika sustav će izvršiti pretragu registra postojećih certifikata te ponuditi dostupne certifikate na izbor. Podatke je moguće unijeti i ručno.
Ako s popisa certifikata nije odabran niti jedan od certifikata niti su podaci upisani ručno, ovlaštenje se dodjeljuje na jedan OIB, OIB korisnika. Tada se opunomoćenik može prijaviti u sustav ePorezna koristeći bilo koju NIAS osobnu vjerodajnicu koja sadrži samo jedan OIB, OIB korisnika (ePASS, Token, eOI, …), ‎a također može koristiti i bilo koji osobni ili poslovni certifikat koji sadrži dva ista OIB-a, OIB korisnika=OIB poslovnog subjekta.
Ako je s popisa odabran jedan od certifikata ili su podaci upisani ručno, ovlaštenje se dodjeljuje na NIAS osobni ili poslovni certifikat koji sadrži:

  • dva ista OIB-a, gdje je OIB korisnika=OIB poslovnog subjekta – opunomoćenik‎ se može prijaviti u sustav ePorezna koristeći bilo koji NIAS osobni ili poslovni certifikat koji sadrži dva ista OIB-a, gdje je OIB korisnika=OIB poslovnog subjekta, a također može koristiti i bilo koju NIAS osobnu vjerodajnicu koja sadrži samo jedan OIB,OIB korisnika (ePASS, Token, eOI, ...); ili
  • dva različita OIB-a, gdje OIB korisnika≠OIB poslovnog subjekta - opunomoćenik se može prijaviti u sustav ePorezna koristeći taj NIAS osobni ili poslovni certifikat, a također može koristiti i bilo koju NIAS osobnu vjerodajnicu koja sadrži samo jedan OIB, OIB korisnika (ePASS, Token, eOI, ...).
Shematski prikaz ovlaštenja i korištenja pojedine vjerodajnice.

Punomoć se predaje u područnom uredu ili ispostavi Porezne uprave (bez obzira na nadležni područni ured ili ispostavu Porezne uprave) isključivo ovlaštenoj službenoj osobi Porezne uprave koja je ovlaštena za zaprimanje punomoći i dodjelu ovlaštenja u aplikaciji ePorezna – JPPU. Detaljnije o tome u dokumentu „Aktivnosti vezane za davanje punomoći“.

Umjesto podnošenja punomoći, porezni obveznici (osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta i građani) se mogu prijaviti u sustav ePorezna-JPPU koristeći svoju NIAS vjerodajnicu te sami u aplikaciji kroz modul administracije upravljati ovlaštenjima, dodijeliti ili ukinuti ovlaštenja postojećem ili novom korisniku/ovlašteniku. Detaljnije informacije o ovlaštenjima i poslovnim pravilima koja vrijede za korištenje pojedine vjerodajnice možete pronaći u Uputi za dodjeljivanje ovlaštenja.


Captcha

Molim
pričekajte...