Za odregistraciju popunite svoje podatke te za nastavak kliknite na gumb „Odregistriraj me“.
OIB
Ime
Prezime
E-mail
Napomena: ovdje treba upisati email adresu korisnika koji se želi odregistrirati. Email adresa treba odgovarati adresi koja je pohranjena u aplikaciji ePorezna u dijelu „Informacije o korisniku“.

Captcha